Нормативтік құжаттар

ҚР БҒМ құжаттары

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы (09.01.2012 ж берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2011 - 2015 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын (І кезең)

Оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендер мен оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу, оларға сараптама, сынақ өткізу және мониторинг жүргізу, оларды басып шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру қағидасын бекіту туралы

ЕҰУ құжаттары

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің оқытушы-профессорлар құрамын аттестаттау туралы Ереже

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ білім алушылары, профессор-оқытушылар құрамы мен әкімшілік-басқару қызметкерлерінің сыртқы академиялық ұтқырлығы туралы Ереже

Аккредиттеу стандарттары

Еуропалық кеңістікте (ESG) жоғары білім беру сапасының кепілдігіне арналған стандарттар мен ұсыныстар

Жоғары білім беру ұйымдарын институционалдық аккредиттеу стандарттары (БСҚА)

Жоғары білім беру ұйымдарын мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеу стандарттары (БСҚА

Жоғары білім беру ұйымдарын (білім беру бағдарламаларын) мамандандырылған аккредиттеу стандарттары (АРТА)

Инженерлік ғылымдар, информатика, сәулет, жаратылыстану ғылымдары, математика және ұқсас мамандықтардың білім беру бағдарламаларын аккредиттеуге арналған ортақ белгілері (ASIIN)

Бағдарламалық аккредиттеу өткізу бойынша жетекшілік (ACQUIN)

Оқу-әдістемелік және басқа да басылымдар

Силабустарды жасау бойынша әдістемелік ұсыныстар

Оқу-әдістемелік құралдарды жасау бойынша әдістемелік ұсыныстар

"Болон үдерісі және Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ: мәселелер, ізденістер, шешімдер" атты ХІІ ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары

Астана, 2012 жылдың 9 ақпаныCopyright © www.enu.kz 2012. Все права сохранены.

Исходный URL (загружено - 26.09.2018 / 15:45 ): www.enu.kz/damu/literatura/index.php?print=Y