Publications

Living in another's words: memories  of L.N.Gumilyov., beginning, comment. V.N.Voronovich, M.G.Kozyreva. - SPb.: Sprout, 2006. - 624p., 16 - (The unknown XX century) 

Lev Gumilyov. Sudba i idei / Page. Laurels. - M: Svarog and K, 2000. - 406p. 

Dar slov mne byl obeshan ot prirody:literaturnoe nasledie. Verses. Dramas.  Transfers. Prose / L.N. Gumilyov; вступ. article, preparation of the text and comment. M. G. Kozyreva, V. N. Voronovich. - SPb.: "Rostok", 2004. - 624p., silt. - (Sulfurs. "Neizvestnyi XX vek")

Konec i vnov nachalo: populyarnye lekcii po narodovedeniyu / L.N. Gumilyov. - SPb.: SZKEO, Publ. House "Kristall", 2003. - 416p. - (Series of "Vehi istorii")

Ot Rusi do Rossii. Sketches of ethnic history / L.N. Gumilyov; S.B.Lavrova. - M: Rolf, 2001. - 320p.

Etnosfera: history of people and history nature / L.N. Gumilyov. - M: JSC AST Publishing House, 2004. - 576p. - (Sulfurs. "Istoricheskaya biblioteka").

Ritmy Evrazii: eras and civilization / L.N. Gumilyov; . S.B.Lavrova. - M: Ekopros, 1993. - 576p.

Ot Rusi do Rossii. Sketches of ethnic history [Text] / L.N. Gumilyov; S.B.Lavrova. - M: Ekopros, 1994. - 336p.

Poiski vymyshlennogo carstva. A legend about "the state of a presviter of John" L.N.Gumilyov. - M: Iris press, 2004. - 428p. - (Sulfurs. "History and culture library").

Drevnyaya Rus i Velikaya step / L.N. Gumilyov. - M: Thought, 1993. - 784p, cards, tab.

Arabeski istorii: almanac. Vyp.3-4. Т.1. Russian flood: manual  / A.I.Kurkchi. - M: DEE DICK Tanais, 1996. - 558p. - (Lev Gumilyov's world).

Evraziiskii Lev / T.L. Frolovsky. - Families: International club of Abay, 2003. - 256с. - (AMANAT magazine library. XXI century poetry).

Opening of Hazaria: works 1966-1988gg/L.N.Gumilev. - SPb.: SEKEO JSC Kristall Publishing House, 2002. – 347p. - (Sulfurs. "History marks").

Compositions. In 15 t. T. 11. Millennium around Caspian Sea / L.N.Gumilyov; A.I.Kukchi. - M: DEE DICK institute, 1998. - 592p., silt. - (Series "L.N.Gumilyov's Composition", 11).

Drevnie Tyurki. In the 2nd books of Book 2  / L.N.Gumilyov; A.I.Kurkchi. - M: DEE DICK institute, 1999. - 480сp., silt. - (Series "L.N.Gumilyov's Composition", 13).

To Hunn. Hunna in China / L.N. Gumilev. - M: Iris press, 2004. - 623 pages: silt. - (Sulfurs. "History and culture library").

Theory of ethno genesis Lev Nikolayevich Gumilyov (Experience of a system statement)/ A.E.Zharnikov. - M: Gothic style, 2002. - 128p.

Struna istorii: lectures on ethnologyL.N.Gumilyov; comments O.G.Novikova.-M: Airis press, 2007.- 608p.,.- (Library of history and culture).

Etnogenez I biosfera zemli/ L.N.Gumilyov; ed.V.S. Zhekulina 2nd ed.,.- L:Leningr. Un-ta, 1989.- 496p.

Sochineniya.In 15 t. Т. 10, books 2. Istoriya naroda hunnuL.N.Gumilyov;L.N.Gumilyov;A.I.Kukchi.- М.: Institute DI-DIK, 1998.- 496p.

Etnosfera:istoriya lyudei I istoriya prirody/ L.N.Gumilyov, N.V.Gumilyov.- М.:Ekopros, 1993.- 544p.

Arabeski istorii:almanac. Ed.3-4.Т.2. Riusskii razliv:uchebnoe posobie  /.A.I.Kurkchi.- М.:DI-DIK Tanais, 1996.- 622p.- (The world of Lev Gumilyov).

 «Konec I vnov nachalo». — М.:AST, AST Moscow,Hranitel. — 2007.

«V poiskah vymyshlennogo carstva». —«Klyshnikov—Komarov and K», 1992.  

«Древняя Русь и Великая степь». — Астрель, АСТ, 2004.

«Drevnyaya Rus I Velikaya step». —Astrel, AST, 2004.

Drevnie tyurki. — М.:Airis press, 2008. — 560 p. — (The library of history and culture).

«Istoriya naroda hunnu». —AST,Lyuks, 2004.

«Tysyacheletie vokrug Kaspiya». -М.: AST, AST Moscow, Harvest, 2008.

Chernaya legenda. — М.:Airis press, 2008. — (The library of history and culture).

«Drevnii Tibet». —DI-DIK, 1996.

«Otkrytie Hazarii». —DI-DIK, 1996.Copyright © www.enu.kz 2012. .

( - 07.02.2019 / 15:49 ): www.enu.kz/en/about-enu/gumilyov/publications/index.php?print=Y