Template for abstract

Текст....

Copyright © www.enu.kz 2012. .

( - 07.02.2019 / 15:49 ): www.enu.kz/en/science/vesovye-otsenki-differentsialnykh-i-integralnykh-operatorov/obrazets-tezisa/index.php?print=Y