ОПҚ сауалнама

Профессор-оқытушылар құрамының сауалнамасы


 
Жеке мәліметтер
Сіздің жұмыс жүктемеңіз
*

Сіздің қызметіңіз*


Сіздің бөлімшеңіз*


Келесі академиялық үрдістердің аспектілеріне қатысуға қажетті мүмкіндіктерге ие екендігіңізге қандай деңгейде келісесіз?

Академиялық сабақтарды өткізу 

*
Келесі академиялық үрдістердің аспектілеріне қатысуға қажетті мүмкіндіктерге ие екендігіңізге қандай деңгейде келісесіз?

Курстарды/ білім беру бағдарламаларды дайындау 

*
Келесі академиялық үрдістердің аспектілеріне қатысуға қажетті мүмкіндіктерге ие екендігіңізге қандай деңгейде келісесіз?

Ғылыми-зерттеу қызметті жоспралау 

*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Маған қатысты шешімді қабылдауға қатысуға мүмкіндік берілді
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Мен оқытушыларға маңызды болып табылатын мәселелерге қатысты жақсы ақпараттандырылғанмын
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Мен еркін өз ойымды айта аламын және де ол Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-де бағаланады 
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Декан академиялық бағдарламалардың және кафедраның дамуына, қолдау көрсетіп отырады
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Кафедра меңгерушісі менің жұмысымды қолдап отырады 
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Мен еркін түрде жетекшіме өзімнің келіспеушілігімді білдіре аламын
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Мен еркін түрде Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ әкімшілігіне өзімнің келіспеушілігімді білдіре аламын
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Жұмыс барысында мен өзіме қатысты кемсітушілікті сезбеймін
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Мен Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-де тұрақты еңбек ету мүмкіншілігіне күмәнданбаймын. 
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Оқытушылық қызметті реттейтін университет құжаттары пайдалы болып табылады
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Оқу жоспарындағы жаңашылдықтарды қолдап отырады
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Оқытудың жаңа әдістерін әзірлеу үнемі қолдауға ие 
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Университет кітапханасының оқу құралдары және басқа да материалдар студенттер үшін қол жетімді
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Университеттің әкімшілігі оқытушылық қызметтегі жетістіктерді тиісті деңгейде бағалайды
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ зерттеу саясатының қағидалары түсінікті
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Зерттеуді жүргізу үшін қаржылай көмекті алу үрдісі айқын түрде жүргізіледі.  
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Зерттеуді жүргізу үшін қаржылық қолдау жеткілікті көлемде беріледі
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Зерттеуді жүргізу уақыты жеткілікті 
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Зерттеуді жүргізудің материалдық ресурстары жеткілікті
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Зерттеудің нәтижелері тиісті деңгейде бағаланып отырады
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Оқытушылық жүктеме қолайлы болып табылады
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-де кәсіптік даму үшін мүмкіндіктер бар  
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Атқарып отырған жұмысымнан күтілетін жетістіктер мен нәтижелер жөнінде нақты түсінігім бар  
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Аттестация рәсімі ашықтық қағидасына негізделген
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Жалақының деңгейі ПОҚ жұмысының тәжірибесі мен біліктілігіне сәйкес
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Қызмет бабы бойынша көтерілу үрдісі әділ болып табылады
*
Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?
Аттестаттау нәтижелерінің апелляциядан өту үрдісі тиісті деңгейде
*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің келесі құрылымдарынан қолдау көресіз бе?
Әріптестер (өзіңізді кафедрада /факультетте жұмыс істеу кезінде ыңғайлы сезінесіз бе?)
*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің келесі құрылымдарынан қолдау көресіз бе?

Университет басшылығы

*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің келесі құрылымдарынан қолдау көресіз бе?

Қаржы департаменті/ Жалақыны төлеу бөлімі 

*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің келесі құрылымдарынан қолдау көресіз бе?
Қызметкерлерді басқару бөлімі 
*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің келесі құрылымдарынан қолдау көресіз бе?
Кітапхана
*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің келесі құрылымдарынан қолдау көресіз бе?
Техникалық қолдау орталығы 
*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің келесі құрылымдарынан қолдау көресіз бе?
Қауіпсіздік қызметі
*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің келесі құрылымдарынан қолдау көресіз бе?
Даму және академиялық саясат департаменті 
*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің келесі құрылымдарынан қолдау көресіз бе?
Офис-регистратор
*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің келесі құрылымдарынан қолдау көресіз бе?
Қабылдау комиссиясы
*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің келесі құрылымдарынан қолдау көресіз бе?

Заң қызметі бөлімі 

*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің келесі құрылымдарынан қолдау көресіз бе?
Халықаралық ынтымақтастық департаменті 
*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің келесі құрылымдарынан қолдау көресіз бе?
Ғылым және инновациялар департаменті 
*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің келесі құрылымдарынан қолдау көресіз бе?
Әлеуметтік және азаматтық даму департаменті 
*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің келесі құрылымдарынан қолдау көресіз бе?
Инфрақұрылымды дамыту департаменті*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің келесі құрылымдарынан қолдау көресіз бе?
Оқу-ақпараттық технологиялар бөлімі  
*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің келесі құрылымдарынан қолдау көресіз бе?
Веб-өкілдігі бөлімі
*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің келесі құрылымдарынан қолдау көресіз бе?

Ақпараттық-баспа бөлімі (типография)

*
Төмендегі шарттар/бөлмелер талаптарға сәйкес келеді деген тұжырымдармен қаншалықты келісесіз?
Оқу аудиториялар
*
Төмендегі шарттар/бөлмелер талаптарға сәйкес келеді деген тұжырымдармен қаншалықты келісесіз?
Оқу аудиторияларындағы жабдықтар 
*
Төмендегі шарттар/бөлмелер талаптарға сәйкес келеді деген тұжырымдармен қаншалықты келісесіз?
Кафедра кабинетінің кеңдігі
*
Төмендегі шарттар/бөлмелер талаптарға сәйкес келеді деген тұжырымдармен қаншалықты келісесіз?
Әлеуметтік инфрақұрылым және демалыс
*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ туралы жалпы пікір
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-і келесі салаларда жоғары стандарттарға сәйкес келетіндігіне қаншалықты келісесіз?
*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ туралы жалпы пікір
Миссия жетістіктері
*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ туралы жалпы пікір
Моральдық атмосфера
*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ туралы жалпы пікір
Университеттің біртұтастылығы
*
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ туралы жалпы пікір
Басқарудың сапасын бағалаңыз
*Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ туралы жалпы пікір
Проректорлар
*Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ туралы жалпы пікір
Департамент директорлары
*Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ туралы жалпы пікір
Факультет деканы
*Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ туралы жалпы пікір
Кафедра меңгерушісі 
*Келесі пікірлермен қаншалықты келісесіз?

Жалпы алғанда, өзімнің жұмысыма қанағаттанамын

*
Танысыңызға Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-де жұмыс істеуге ұсыныс берер ме едіңіз ? *
Сіздің ойыңызша Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-і алдында тұрған қандай қиыншылықтар тұр?
Защита от автоматического заполнения
 
Введите символы с картинки*
 

* - обязательные поляCopyright © www.enu.kz 2012. Все права сохранены.

Исходный URL (загружено - 16.02.2019 / 14:30 ): www.enu.kz/enu-turaly/structura/departament-bolonskogo-protsessa/opk-saualnama.php?clear_cache=Y&print=Y