ЕҰУ Хабаршысы

Экономикалық ғылымдар сериясы

Гуманитарлық ғылымдар сериясы

Хабаршы №1 (122)/2018 (Филология сериясы)

Хабаршы №2 (123)/2018 (Филология сериясы)

Хабаршы №1 (122)/2018 (Журналистика сериясы)

Хабаршы №2 (123)/2018 (Журналистика сериясы)

Хабаршы №5 2017 (1 бөлім)

Хабаршы №5 2017 (2 бөлім)

Хабаршы №1 2017 (1 бөлім)

Хабаршы №1 2017 (2 бөлім)

Хабаршы №3 2017 (1 бөлім)

Хабаршы №3 2017 (2 бөлім)

Хабаршы №5 2016 (1 бөлім)

Хабаршы №3 2016 (2 бөлім)

Хабаршы №3 2016 (3 бөлім)

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы» ұсынатын қолжазбалар туралы Ереже

Ғылыми журналдың әрбір саны келесі бөлімдерді құрайды: филология, педагогика, психология, тарих, құқықтану, әлеуметтану, философия, саясаттану

Жаратылыстану-техникалық ғылымдар сериясы

Хабаршы №1 (122)/2018 (Математика. Информатика. Механика сериясы)

Хабаршы №1 (122)/2018 (Техникалық ғылымдар және технологиялар сериясы)

Хабаршы №1 (122)/2018 (Физика. Астрономия сериясы)

Хабаршы №1 (122)/2018 (Химия. География. Экология сериясы)

Хабаршы №1 (122)/2018 (Биологиялық ғылымдар сериясы)

Хабаршы №6 (1 бөлім)

Хабаршы №6 (2 бөлім)

Хабаршы №6 (3 бөлім)

Хабаршы №4 2017 (1 бөлім)

Хабаршы №4 2017 (2 бөлім)

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы» ұсынатын қолжазбалар туралы Ереже

Мақалалар үлгісі

Ғылыми журналдың әрбір саны келесі бөлімдерді құрайды:: физика, математика, информатика, химия, биология, техника.

Докторанттар мен магистранттардың халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы

Хабаршы №2 - 2017 (1 бөлім)

Хабаршы №2 - 2017 (2 бөлім)

Хабаршы №2 - 2016 (1 бөлім)

Хабаршы №2 - 2016 (2 бөлім)

Хабаршы №4 (1 бөлім)

Хабаршы №4 (2 бөлім)

Хабаршы №6 - 2016 (1 бөлім)

Хабаршы №6 - 2016 (2 бөлім)

Хабаршы №4 - 2015 (1 бөлім)

Хабаршы №4 - 2015 (2 бөлім)

Халықаралық қатынастар сериясы

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы» ұсынатын қолжазбалар туралы Ереже

Ғылыми журналдың әрбір саны келесі бөлімдерді құрайды: халықаралық қатынастар мен аймақтанудың өзекті мәселелері; шығыстану, түркология мен шетел тілін оқыту әдістемесінің мәселелері; материалдар мен шолулар.

Заң ғылымдар серия

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы» ұсынатын қолжазбалар туралы Ереже

Ғылыми журналдың әрбір саны келесі бөлімдерді құрайды: Құқық теориясы мен тарихы; Конституциялық және әкімшілік құқық. Мемлекеттік басқармадаға әкімшілік реформа; Сот жүйесінің реформасы. Copyright © www.enu.kz 2012. Все права сохранены.

Исходный URL (загружено - 19.01.2019 / 17:20 ): www.enu.kz/gilimy-basilimdary/vestniki-enu/index.php?print=Y