Конференция жинақтары

«Оралмандардың бейімделуі мен бірігуінің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары (2017 ж.)

Сборник материалов международного круглого стола «Межкультурная коммуникация и ее влияние на языковое сознание» (2017 г.)

Х Астана экономикалық форумы аясындағы  «Әлеуетті мүмкіндіктер негізінде Қазақстанның ұлттық экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыру және әртараптандыруын жеделдету»  жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясының  еңбектер жинағы (I бөлім)

Х Астана экономикалық форумы аясындағы  «Әлеуетті мүмкіндіктер негізінде Қазақстанның ұлттық экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыру және әртараптандыруын жеделдету»  жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясының  еңбектер жинағы (II бөлім)

«ЕСЕП, АУДИТ ЖӘНЕ ТАЛДАУ: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ, ТЕНДЕНЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ» G-Global ақпараттық-коммуникативтік интернет алаңындағы халықаралық On-line конференциясының еңбектер жинағы

"Ғылым мен білім - 2017" студенттер мен жас ғалымдардың ХII Халықаралық ғылыми конференциясы»

"Ғылым мен білім - 2016" студенттер мен жас ғалымдардың ХI Халықаралық ғылыми конференциясы»

"Ғылым мен білім - 2015" студенттер мен жас ғалымдардың Х Халықаралық ғылыми конференциясы

Студенттер мен жас ғалымдардың «ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ - 2014» атты IX Халықаралық ғылыми конференциясы

Cтуденттер мен жас ғалымдардың «Ғылым және білім - 2013» атты VIІІ Халықаралық ғылыми конференциясы

ІХ Астана экономикалық форумы аясындағы «ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАҢА ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУІНІҢ ДРАЙВЕРІ» жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясының ЕҢБЕКТЕР ЖИНАҒЫ (I БӨЛІМ, 25 мамыр 2016 ж.)

ІХ Астана экономикалық форумы аясындағы «ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАҢА ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУІНІҢ ДРАЙВЕРІ» жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясының ЕҢБЕКТЕР ЖИНАҒЫ (II БӨЛІМ, 25 мамыр 2016 ж.)

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 20 жылдығы және механика-математика факультеті «Механика» кафедрасының құрылғанына 10 жыл толуы аясында өтетін «МЕХАНИКА ЖӘНЕ МАТЕМАТИКАНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік конференциясы баяндамалар жинағыCopyright © www.enu.kz 2012. Все права сохранены.

Исходный URL (загружено - 23.10.2017 / 21:18 ): www.enu.kz/gylym/konferentsiya-zhinaktary/index.php?print=Y