Инновациялық ғылыми-техникалық жобалар

Диэлектриктерде наноқұрылымдарды зерттеу және құру
Іштен жану қозғалтқышы қорек жүйесі үшін крекинг газ құрылғысының тәжірбиелік құрылымдық есебі
«Ранк-хилштың арқандық-құйындық көпіршік-атар жылытқыш құбырына негізделген жылыту жүйесін оңтайландыру – интенсивтендіру» (АҚ-КЖҚ)
Поливалент металдарының қоспасымен дизометриялық және сцинтилляционды материалдарын құру
Бейімделген бағдарламалық басқарма мен роботталган тазарту кешені
DDS және CFA қада іргетасының құрылғысы бойынша қазіргі заманғы технологияларды, сонымен қатар PDA құрылғысының бақылау әдісін зерттеу
Флуоресцирленетін, отандық полимерлі шикізат өндіретін тәжірибелі өндірісті ұйымдастыру және технологиясын дамыту
Аз қуаттағы қатты биоотында жұмыс жасайтын автаномды когенерациялық энергия көздерін жасау жобасы
Су - жанармай эмульсиясын дайындау жүйесін әзірлеу жобасы
Кремний негізінде пәк фотоэлектрлік түрлендіргіштер үшін жаңа люминесцентті материал алу технологиясын өңдеу
Азық-түлік және парфюмерлік –косметика өнеркәсібі үшін қазақстандық шөлді цистанхе женьшен өнімінен өндіріс технологиясын жасау
«Қазақстан даласының хош иісі» брендімен өнім үлгісін жасау
Сыртқы қорек көзін қолданбай ғылыми-техникалық дәлелдеме беру және автоматтандырылған жылу пунктінің өнеркәсіптік үлгісін құру
Онихомикоз қоздырғыштарының молекулярлы-генетикалық сипаттамысы және процдент-микроорганизмдер ерекше антигендерінің топтамасын құру
Электронды оқыту басылымдарын генерациялаудың әдістемелері, алгоритмдері және программалары
Метан биогазын және экологиялық таза органикалық тыңайтқыштар алу мақсатында анаэробты микробтан ашытқы алу үшін жаңа қағидалар мен селекция шарттарын құру
Биотехнология әдістермен биотикалық факторларға төзімді отандық элиталы картоп тұқымдасын алу технологиясын өндіру
Роторлы жұмыс мүшесі бар сусымалы материалдарды тиейтін тиегіштің конструкторлық құжатын жасау мен зерттеу жүргізу
Наноқуысты тректік мембраналардың негізіндегі жоғары өнімді сүзгіштеу элементтерінің өндірісін ұйымдастыру
Өндірістік түтіндік газдарды аулауға арналған электрофильтрCopyright © www.enu.kz 2012. Все права сохранены.

Исходный URL (загружено - 24.03.2018 / 22:05 ): www.enu.kz/gylym/nauchno-tehnicheskie-proekty/index.php?print=Y