Жиі қойылатын сұрақтар

Ph.D докторантура не үшін қажет?

Бiлiм саласы бойынша әлемдiк нарықтағы ғылыми - педагогикалық кадрлар, ғалымдар мен мамандардың бәсекеге түсе алатындығын қамтамасыз ету үшiн.

Ph.D докторантура халықаралық талаптар мен Болон процессiнiң қағидаларына сәйкес ғылыми - педагогикалық кадрларды даярлауда біліктілігін жетiлдiруді қамтамасыз етедi.

Неге ЕҰУ-дың Ph.D докторантурасын таңдаймыз?

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті - Қазақстан Республикасындағы алдыңғы қатарлы оқу орны, жоғары деңгейлі мамандар мен әлемдік тәжірибе мен оқытудың қазіргі заманғы инновациялық технологиялары негізінде халықаралық ғылыми (Ph.D) докторлық бағдарламалар бойынша ғылыми кадрлар даярлайтын бірден бір Отандық білім беру саласының көшбасшысы. Дарынды жастардың шығармашылық өрісін кеңейту үшін ЕҰУ көптеген алдыңғы қатарлы ғылыми орталықтармен бірігіп қызмет істеуде.

Ph.D докторантурада оқу үлгісі қандай?

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-де Ph.D докторантурада білім алу еңбектен қол үзіп, күндізгі оқу үлгісімен жүргізіледі. Оқу мерзімі 3 жылды құрайды.

Ph.D докторантураға түсу барысында қандай талаптар ұсынылады?

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-ға жоғары оқу орнынан кейінгі (магистратура) білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады.

Өзге мемлекеттің азаматы болып табылатын қазақ ұлтты азаматтар және азаматтығы жоқ, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын тұлғалар ҚР азаматтарымен тең дәрежеде мемлекеттік тапсырыс бойынша конкурс негізінде ЕҰУ-да ақысыз білім алу құқығына ие бола алады.

Басқа шетел азаматтары Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-дың Рh.D докторантурасына ҚР ратификациялаған халықаралық келісім-шарт негізінде қабылданады.

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-дыңРh.D докторантурасына «магистр» академиялық дәрежесі, ғылыми жетістіктері бар (ғылыми жарияланымдары, халықаралық және республикалық ғылыми конференциялардағы баяндамалары және қатысуы т.б.) және магистратураны ғылыми-педагогикалық бағытпен бітірген тұлғалар конкурс негізінде қабылданады.

Ph.D докторантураға қабылдау кай уақытта іске асырылады?

Жыл сайын Ph.D докторантураға түсетін тұлғалардың өтініштерін қабылдау 20 маусым мен 20 шілде аралығында, ал түсу емтихандары тамыз айының 1- 20-сы аралығында жүргізіледі.

Ph.D докторантураға түсу үшін қандай құжаттар қажет?

1) ұйым басшысының атына өтiнiш;

2) болжанған отандық немесе шетелдiк ғылыми консультанттармен келiсiлген жоспарланған диссертациялық зерттеулер негiздемесi;

3) жеке куәлiгiнiң көшiрмесi;

4) бiлiмi туралы құжаттың көшiрмесi;

5) осы Қағидаларының 4-тармағында көрсетiлген бағдарламалар бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаттың көшiрмесi (бар болса);

6) ғылыми және ғылыми-әдiстемелiк жұмыстардың тiзiмi (бар болса);

7) 3x4 сантиметр мөлшердегi алты фотосурет;

8) 086-У нысанындағы медициналық анықтама;

9) кадрлар есебi бойынша жеке iс парағы және еңбек қызметiн растайтын құжат (еңбек өтiлi бар тұлғалар үшiн).

Осы тармақта көрсетiлген құжаттардың көшiрмелерiмен бiрге салыстыру үшiн түпнұсқалары ұсынылады. Салыстыруды жүргiзгеннен кейiн түпнұсқалар қайтарылады.

Ph.D докторантураға түсу үшін қандай емтихандар тапсыру керек?

· Шет тілдердің біреуін (ағылшын, француз, неміс);

· мамандық бойынша

Шет тілі бойынша түсу емтиханы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мемлекеттік білім беру стандарты және Ұлттық тестілеу орталығының технологиясы бойынша қазақ және орыс тілдерінде жасалған тест негізінде тапсырылады.

Шетел азаматтары үшін түсу емтихандарын тапсыру барысында ерекше талаптар қойылады ма?

Докторантураға түсетін шетел азаматтары түсу емтихандарын тапсырады. 1) (оқыған тіліне байланысты) қазақ немесе орыс тілінде; 2) мамандық бойынша.

ЕҰУ-де Ph.D докторантураға қабылдау мерзімі қай уақытта жүргізіледі?

Ph.D докторанттар қатарына қабылдауды Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-дың қабылдау комиссиясы тамыз айының 25-і мен 31-і аралығында жүргізеді. Мемлекеттік білім беру тапсырысымен түсу емтиханында 100-балдық шкала бағасы бойынша150 баллдан төмен емес болған жағдайда қабылданады.

ЕҰУ-дың Ph.D докторантурасы қандай бағыттар бойынша мамандар даярлайды?

2009 жылдың қыркүйек айының 1-де бекітілген Қазақстан Республикасы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру классификаторына сәйкес Ph.D докторлары 29 мамандық бойынша даярланады: педагогикалық, гуманитарлық, әлеуметтік, техникалық, жаратылыстану бағыты және көрсетiлетiн қызмет саласының бағыты бойынша.

Ph.D докторанттарға кім ғылыми жетекшілік етеді?

Ph.D докторанттарына ғылыми жетекшілікті республикамызда және шетелде кеңінен танымал атақты ғалымдар сонымен қатар, әлем университеттері және алдыңғы қатарлы ғылыми орталықтардың шетелдік серіктестерімен іске асырылады. Бүгінгі таңда әлемнің 20 елінен 150-ден аса шетелдік ғалымдар жоғары білікті ғылыми-педагогикалық мамандарды бірігіп даярлауға жұмылдырылған.

Ph.D докторантурада ғылыми жетекшілік етуде ерекше талаптар бар ма ?

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-дың Ph.Dдокторанттары жүзеге асырылады:

· бір ғылыми жетекшісімен ( ЕҰУ-ден);

· бір ғылыми кеңесшімен (әр түрлі серіктес елдерден).

Университеттің ғылыми жетекшісіне қойылатын талаптар:

· Университеттің штаттық қызметкері болуы.

· Ғылым докторы немесе кандидаты ғылыми дәрежесінің болуы.

· Докторантура профилі бойынша жоғары импакт-факторлы халықаралық танымал журналдарда жарияланым саны 5-тен кем болмауы тиіс.

· Кандидаттық және докторлық диссертацияларға ғылыми жетекшілік тәжірибенің болуы.

Шетелдік ғылыми кеңесшіге қойылатын талаптар:

· Мамандыққа сәйкес немесе профиль бойынша доктор, (Ph.D.) философия докторы академиялық дәрежесінің болуы;

· Ph.D. докторанттарына жетекшілік етуде тәжірибесінің болуы;

· Докторантура профилі бойынша жоғары импакт-факторлы халықаралық танымал журналдарда жарияланым саны 10-нан кем болмауы тиіс.

· Қазіргі материалдық-техникалық базаға және халықаралық ақпараттық жүйеге кіруге, кітапханалық қоры бар шетелдің алдыңғы қатарлы оқу және ғылыми мекемелерін көрсету.

Ph.D докторантурада оқу қосымша қандай мүмкіндіктер береді?

Ph.D докторантурада оқу - терең білім алу және ғылым саласына сәйкес философия докторы академиялық дәрежесіне ие болу мүмкіндігін ғана емес, сонымен қоса әртүрлі халықаралық жобалар мен бағдарламаларға (Эразмус Мундус, ТЕМПУС, Фулбрайд, DAAD және т.б.) қатысуға, ғылыми-зерттеу жұмыстары мен біліктілікті арттыруға қосымша гранттар алу мүмкіндіктерін береді.

Ph.D докторлық бағдарламасы іске асқалы ЕҰУ қандай жетістіктерге ие болды?

Еуразия ұлттық университеті – докторанттарға академиялық еркіндік қағидасын енгiзуде және әлемнiң жетекші ЖОО-ның жоғары мамандандырылған кадрларды даярлау тәжiрибесiнен үлгi алуда мүмкiндiк беретiн «Қос дипломды білім беру» және «Академиялық мобильділік» бағдарламаларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасындағы алғашқы жоғарғы оқу орны.

Ph.Dдокторы академиялық дәрежесі не береді?

Өзін-өзі жүзеге асырудың үлкен мүмкіндігі, университеттерде ғылыми-педагогикалық қызметпен айналысудың мүмкіндігі, ғылымдағы мақсаттың жетістігі, шетелдік әріптестермен серіктестік қатынас жасау мүмкіндіктері, әлемнің алдыңғы қатарлы университеттерінің ғалымдарымен тәжірибе алмасу, біліктілікті жоғарылатуға арналған шетелдік тәжірибелер, алдыңғы қатарлы ғылыми орталықтарда ғылыми зерттеу жүргізу және дәріс оқу, шет тілін менгерудің деңгейін ары қарай жетілдіру, Отандық және шетелдік университеттердің дипломын алу (қос дипломдық білім беру жүйесі бойынша), мансаптық өсуге мүмкіндік береді.Copyright © www.enu.kz 2012. Все права сохранены.

Исходный URL (загружено - 21.04.2018 / 11:35 ): www.enu.kz/okuga-tusu/doktorantura/chasto-zadavaemye-voprosy/index.php?print=Y