Нормативные правовые акты

2019 ж.:

Шаралар күнтізбесі 2019

2019-2020 оқу жылына арналған білім беру бағдарламаларының топтары бөлінісінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын бөлу туралы

Постановление Правительства  Республики Казахстан от 4 июля 2019 года № 473 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 58  "Об утверждении Правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени «бакалавр» или «магистр»"

2019-2020 оқу жылына арналған білім беру бағдарламаларының топтары бөлінісінде жоғары білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысы

ҰБТ-ға қатысу үшін қажетті құжаттар тізімі

Кешенді тестілеуді өткізу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 8 мамырдағы № 190 бұйрығы

Қазақстан Республикасы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына қабылдау квотасы көзделген ауылдың әлеуметтік-экономикалық дамуын айқындайтын білім беру бағдарламалары тобының тізбесі

Қымбатты талапкер!

Ұлттық бірыңғай тестілеудің бейіндік пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі

Оқытудың қысқартылған мерзімін көздейтін жоғары білім берудің білім беру бағдарламаларына түсушілер үшін ұлттық бірыңғай тестілеудің жалпы кәсіптік және арнайы пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі

Талапкерлерге ақпарат

ҰБТ-ның бейінді пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізімі

ҰБТ тапсыратын орта білім беру ұйымдарының ағымдағы жылғы бітірушілері үшін жадынама

ҰБТ тапсыратын орта білім беру ұйымдарының өткен жылғы бітірушілері мен техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері үшін жадынама

Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидалары

Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысу үшін өтініш

Жоғары білімнің мәндес білім беру бағдарламалары топтары мен техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім мамандықтарының сәйкестігі жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды анықтау туралы бұйрық

Жоғары білімнің мәндес білім беру бағдарламалары топтары мен техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім мамандықтарының сәйкестігі жөніндегі әдістемелік ұсынымдар

"Бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары

Жоғары білім берудің білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беруді ұйымдастыруда оқытуға қабылдайтын типтік ережелер

Жоғары білім беруден кейін білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беруді ұйымдастыруда оқытуға қабылдайтын типтік ережелер

ҰБТ-ның жаңа форматы (таныстырылым)

Білім беру қызметімен айналысу лицензиясына қосымшасы мен лицензиясы бар жинақ (орыс)


2018 ж.:

Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары

Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары

П ЕНУ 103-18 Қабылдау комиссиясы туралы ереже (орысша)

2018-2019 оқу жылына арналған Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің бакалавриатында оқуға қабылдау ережесі (орысша)

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің магистратурасы мен докторантурасында оқуға қабылдау ережесі (орысша)

Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары
Copyright © www.enu.kz 2012. Все права сохранены.

Исходный URL (загружено - 21.10.2019 / 23:05 ): www.enu.kz/okuga-tusu/normativnye-pravovye-akty/index.php?print=Y