Template for abstract

Текст....

Copyright © www.enu.kz 2012. .

( - 27.09.2020 / 16:02 ): www.enu.kz/en/science/vesovye-otsenki-differentsialnykh-i-integralnykh-operatorov/obrazets-tezisa/index.php?print=Y