Заманауи зерттеулер институты

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ жанындағы ЗЗИ мақсаты болып ҚР-ның ішкі және сыртқы саясаты бағыттарын эксперттік қаматамасыз ету, халықаралық процесстер мен тәуекелдерді саралау, ҚР ішкі және сыртқы саясатынындағы маңызды тәуекелдерді зерттеу бағдарламалар мен жобалар дайындау арқылы Қазақстанның халықаралық сахнадағы мүмкіндіктерін кеңейтуге үлес қосу, олардың динамикасының мүмкін сценарийлерін зерттеу. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ жанындағы ЗЗИ қызметі ҚР көпвекторлы саясаты курсын одан әрі іске асыруға жағдай жасау, сарапшылық талдаушылар қауымдастығын құру, әлемдік және аймақтық әлеуметтік-саяси мәселелердің кең аясында талқылаулар алаңын қаматамасыз етуге бағытталған.

Инстиуттың ғылыми-зерттеу және сарапшылық қызметінің негізгі бағыттары:

- Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясатындағы қазіргі заманғы үдерістерді ғылыми тұрғыда зерттеу, ахуалдық анализ;

- Маңызды саяси, әлеуметтік, экономикалық және саяси-стратегиялық мәселелрді ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тұрғысынан қолданбалы зерттеулер жүргізу;

- Білімді гуманитаризациялаудың өзекті мәселелері бойынша ғылыми семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер ұйымдастыру және өткізу;

- Аймақтық және жаһандық қауіпсіздік саласындағы қазіргі заманғы әлемдік экономикалық үрдістерді болжау, талдау.

ЕҰУ жанындағы ЗЗИ академиялық зерттеу орталығы ретінде жалпы қызметі аясында ғылыми басылымдар мен талдау материалдарын дайындап, бірқатар қазақстандық және шетелдік әріптестермен бірлестікте конференциялар және дөңгелек үстелдер өткізеді.

Өз қызметінде Институт кәсіптік ұжымы мен қазақстандық және шет елдік сарапшылар байланыстарына сүйенеді. Институт сонымен қатар Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару ұйымдарымен, шетелдік талдау және сараптау құрылымдармен тұрақты түрде қарым-қатынаста.

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ жанындағы Заманауи зерттеулер институты ішкі және сыртқы саясат, экономика, мәдениет, тарих және философия, халықаралық қатынастардың әртүрлі аясында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізеді, сонымен қатар ғылыми және оқытушы мамандарды даярлау және қайта даярлауда, алынған ғылыми нәтижелерді қолдану және оларға негізделген әдістерді университеттегі оқыту тәжірибесіне, арнайы және қосымша білім беру жүйелеріне енгізу бойынша ұсыныстар дайындауда қатысады.

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ жанындағы ЗЗИ-ның басты қағидасы ақпараттық алмасу, жаңа байланыстар орнату және ортақ жлбалар орындаға ашықтық болып табылады.

2009 жылы орнатылғаннан бастап 2011 жылға дейін Институтты саяси ғылымдар кандидаты, доцент Нүкенов Абзал Нүкенұлы басқарды.

2012 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Институтты политология PhD докторы, ф.ғ.д. Сыдықназаров Мухит-Ардагер Қаржаубайұлы басқаруда.

БАЙЛАНЫСТАР

010010, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Пушкин к., 13, 121 кеңсе

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Заманауи зерттеулер институты

Телефон/факс: +7 7172 709 539

e-mail: ims@enu.kz

WWW.IMS.ENU.KZ

Международный семинар «Безопасность и сотрудничество в центральной Азии в XXI веке: цели, приоритеты и вызовы»

Участие института современных исследований в Международном форуме по безопасности «От безопасности Украины – к безопасности Европы. Вызовы XXI столетия» Украина, г. Львов 15-16 апреля 2010 года

«Круглый стол» на тему «Этнополитические процессы в стране в контексте национальной безопасности»

Круглый стол на тему «Социальные корни терроризма и экстремизма в Республике Казахстан и Центральной Азии: внешние и внутренние аспекты»

Сборник материалов международного семинара «Безопасность и сотрудничество в Центральной Азии в XXI веке: цели, приоритеты и вызовы»

Книга «Хақ пен халық», посвященная 15-летию Конституции Республики Казахстан

Информация по итогам круглого стола на тему «Нелегальная миграция в Республике Казахстан и меры по ее снижению»

Круглый стол «Актуальные проблемы борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане: оценки и рекомендации»

«Актуальные проблемы борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане: оценки и рекомендации»

«Нелегальная миграция в Республике Казахстан и меры по ее снижению»

Континентальный диалогCopyright © www.enu.kz 2012. Все права сохранены.

Исходный URL (загружено - 27.05.2020 / 08:09 ): www.enu.kz/gylym/gylymi-zertteu-instituti/institut-sovremennykh-issledovaniy/index.php?print=Y