Ғылыми журналдар


EURASIAN MATHEMATICAL JOURNAL (EMJ)

ISSN 2077-9879 (басылым)

Тіркелуі: ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 18.02.2014 ж. №14167-Ж тіркеу куәлігімен тіркелген.

Баспагері: Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК.

Бірлескен құрылтайшысы: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, М.В. Ломоносов атындағы Москва мемлекеттік университеті, Ресей мемлекеттік халықтар достығы университеті, Падауи университеті.

Жарияланым тілі: ағылшын

Мерзімділігі: жылына 4 рет

Индексация: Web of Science Core Collection, Scopus, Mathematical Reviews, MathSciNet, Zentralblatt MATH (ZMATH, GERMANY), Referativnyi Zhurnal-Matematika (RUSSIA), Math-Net.ru.

Журнал Ғылыми жұмыстардың негізгі нәтижелерін жариялау Комитеті ұсынған ғылыми басылымдар тізіміне енгізілген.

Редакцияның мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қажымұқан көшесі,13, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті.

Телефоны: 8 (7172) 70 95 00 (внут. 33-312)

E-mail: eurasianmj@yandex.kz

Web-site: www.emj.enu.kz


EURASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL AND COMPUTER APPLICATIONS (EJMCA)

ISSN 2306-6172(басылым)

ISSN 2308-9822(online)

Тіркелуі: ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 18.02.2014 жылы №14167-Ж тіркеу куәлігімен тіркелген.

Баспагері: Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлі «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК.

Бірлескен құрылтайшылары: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Новосибир мемлекеттік университеті, С.Л. Соболев атындағы математика институтының Ресей ғылым академиясы Сібір бөлімшесі, Есептеу математикасы және математикалық геофизика институтының Ресей ғылым академиясы Сібір бөлімшесі, РҒА СБ Есептеу техникасы институты, Ақпараттық және есептеу техникасы институты.

Жарияланым тілі: ағылшын

Мерзімділігі: жылына 4 рет

Индексация: Web of Science Core Collection, Scopus. Журнал Ғылыми жұмыстардың негізгі нәтижелерін жариялау Комитеті ұсынған ғылыми басылымдар тізіміне енгізілген.

Редакцияның мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, С.А.Пушкин көшесі,11, 11- кабинет.

Телефоны: +7(7172)709459, Fax: +7(7172)709459.

Е-mail: ejmca@enu.kz, kazizat@mail.ru, romanov@math.nsc.ru, fedotov@ict.nsc.ru 

Web-site: http://ejmca.enu.kz/


EURASIAN JOURNAL OF PHYSICS AND FUNCTIONAL MATERIALS

ISSN 2522-9869 (басылым)

ISSN 2616-8537 (online)

Тіркелуі: ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 21.04.2017 жылы №14167-Ж тіркеу куәлігімен тіркелген.

Баспагері: Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлі «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК.

Бірлескен құрылтайшысы: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, М.В. Ломоносов атындағы Москва мемлекеттік универси-теті, Біріккен ядролық зерттеулер институты, РМҚ «Физика-техникалық қоғам»

Жарияланым тілі: ағылшын

Мерзімділігі: жылына 4 рет

Индексация: Web of Science Core Collection, Scopus. Журнал Ғылыми жұмыстардың негізгі нәтижелерін жариялау Комитеті ұсынған ғылыми басылымдар тізіміне енгізілген.

Редакцияның мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010008, Астана қаласы, Қажымұқан көшесі, 13/1, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті.

Тел.: +7 7172 709-500 (31-409), +7 (701) 949-43-02, +7 (702) 156-52-10

Е-mail:  azhibekov@ephys.kz,  editor@ephys.kz,  kabyshev@ephys.kz

Web-site: http://ephys.kz/


Инженерлік графика және кәсіптік білім беру мәселелері.

ISSN 2220-685Х. (басылым)

Тіркелуі: ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 11.03.2010 жылы №10761-Ж тіркеу куәлігімен тіркелген.

Баспагері: Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК.

Жарияланым тілі: қазақ, орыс, ағылшын

Мерзімділігі: жылына 6 рет

Редакцияның мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қажымұқан көшесі,13а, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, ОЛК №6, 505-кабинет.

Тел.: 8 (7172) 70-95-00  (вн. 33 506),

Е-mail: journal.enu@gmail.com

Web-site: http://bulprengpe.enu.kz

 


Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Математика. Информатика. Механика сериясы.

ISSN 2616-7182 (басылым)

Тіркелуі: ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 21.04.2017 жылы №17000-Ж тіркеу куәлігімен тіркелген.

Баспагері: Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлі «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК.

Жарияланым тілі: қазақ, орыс, ағылшын

Мерзімділігі: жылына 4 рет

Редакцияның мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010008, Астана қаласы, Қ.Сәтпаев көшесі, 2, Оқу-әкімшілік корпусы, 402 кабинет.

Тел.: 8 (7172) 70 95 00 (ішкі. 31-428).

E-mail: vest_math@enu.kz

Web-site: http://bulmathmc.enu.kz


Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Физика. Астрономия сериясы.

ISSN 2616-6771 (басылым)

Тіркелуі: ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 27.03.2018 жылы №16999-Ж тіркеу куәлігімен тіркелген.

Баспагері: Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлі «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК.

Жарияланым тілі: қазақ, орыс, ағылшын

Мерзімділігі: жылына 4 рет

Редакцияның мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010008, Астана қаласы, Қ.Сәтпаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Оқу-әкімшілік корпусы, 402 кабинет.

Тел.: 8 (7172) 70 95 00 (ішкі. 31-428).

E-mail: vest_phys@enu.kz

Web-site: http://bulphysast.enu.kz


Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Биологиялық ғылымдар сериясы.

ISSN 2616-7182 (басылым)

Тіркелуі: ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 27.03.2018 жылы №16998-Ж тіркеу куәлігімен тіркелген.

Баспагері: Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлі «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК.

Жарияланым тілі: қазақ, орыс, ағылшын

Мерзімділігі: жылына 4 рет

Редакцияның мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010008, Астана қаласы, Қ.Сәтпаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Оқу-әкімшілік корпусы, 402 кабинет.

Тел.: 8 (7172) 70 95 00 (ішкі. 31-428).

E-mail: eurjourbio@enu.kz

Web-site: http://bulbio.enu.kz


Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Химия. География. Биология сериясы.

ISSN 2616-6771 (басылым)

Тіркелуі: ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 27.03.2018 жылы №16998-Ж тіркеу куәлігімен тіркелген.

Баспагері: Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлі «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК.

Жарияланым тілі: қазақ, орыс, ағылшын

Мерзімділігі: жылына 4 рет

Редакцияның мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010008, Астана қаласы, Қ.Сәтпаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Оқу-әкімшілік корпусы, 402 кабинет.

Тел.: 8 (7172) 70 95 00 (ішкі. 31-428).  

E-mail: vest_chem@enu.kz

Web-site: http://bulchmed.enu.kz


Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Тарих ғылымдары. Философия. Дінтану сериясы.

ISSN 2616-7255 (басылым)

Тіркелуі: ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 27.03.2018 жылы №16994-Ж тіркеу куәлігімен тіркелген.

Баспагері:    Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлі «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК.

Жарияланым тілі: қазақ, орыс, ағылшын

Мерзімділігі: жылына 4 рет

Редакцияның мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010008, Астана қаласы, Қ.Сәтпаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Оқу-әкімшілік корпусы, 402 кабинет.

Тел.: 8 (7172) 70 95 00 (ішкі. 31-432).

E-mail: vest_hist@enu.kz

Web-site: http://bulhistphaa.enu.kz


Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Филология сериясы.

ISSN 2616-678Х (басылым)

Тіркелуі: ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 27.03.2018 жылы №16996-Ж тіркеу куәлігімен тіркелген.

Баспагері: Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлі «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК.

Жарияланым тілі: қазақ, орыс, ағылшын

Мерзімділігі: жылына 4 рет

Редакцияның мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010008, Астана қаласы, Қ.Сәтпаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Оқу-әкімшілік корпусы, 402 кабинет.

Тел.: 8 (7172) 70 95 00 (ішкі. 31-413).

E-mail: vest_phil@enu.kz

Web-site: http://bulphil.enu.kz


Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Журналистика сериясы.

ISSN 2616-7174 (басылым)

Тіркелуі: ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 27.03.2018 жылы №16995-Ж тіркеу куәлігімен тіркелген.

Баспагері: Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлі «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК.

Жарияланым тілі: қазақ, орыс, ағылшын

Мерзімділігі: жылына 4 рет

Редакцияның мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010008, Астана қаласы, Қ.Сәтпаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Оқу-әкімшілік корпусы, 402 кабинет.

Тел.: 8 (7172) 70 95 00 (ішкі. 31-413).

E-mail: vest_journalism@enu.kz

Web-site: http://buljourn.enu.kz


Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Саяси ғылымдар. Аймақтану. Шығыстану. Түркология сериясы.

ISSN 2616-6887 (басылым)

Тіркелуі: ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 27.03.2018 жылы №16993-Ж тіркеу куәлігімен тіркелген.

Баспагері: Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлі «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК.

Жарияланым тілі: қазақ, орыс, ағылшын, түрік, араб.

Мерзімділігі: жылына 4 рет

Редакцияның мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010008, Астана қаласы, Қ.Сәтпаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Оқу-әкімшілік корпусы, 402 кабинет.

Тел.: 8 (7172) 70 95 00 (ішкі. 31-434).

E-mail: vest_polit@enu.kz

Web-site: http://bulpolit.enu.kz


Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Педагогика. Психология. Әлеуметтану сериясы.

ISSN 2616-6895 (басылым)

Тіркелуі: ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 27.03.2018 жылы №17001-Ж тіркеу куәлігімен тіркелген.

Баспагері: Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлі «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК.

Жарияланым тілі: қазақ, орыс, ағылшын.

Мерзімділігі: жылына 4 рет

Редакцияның мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010008, Астана қаласы, Қ.Сәтпаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Оқу-әкімшілік корпусы, 402 кабинет.

Тел.: 8 (7172) 70 95 00 (ішкі. 31-432).

E-mail: vest_pedpsysoc@enu.kz

Web-site: http://bulpedps.enu.kz


Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Құқық сериясы.

ISSN 2616-6844 (басылым)

Тіркелуі: ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 27.03.2018 жылы №16992-Ж тіркеу куәлігімен тіркелген.

Баспагері: Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлі «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК.

Жарияланым тілі: қазақ, орыс, ағылшын

Мерзімділігі: жылына 4 рет

Редакцияның мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010008, Астана қаласы, Қ.Сәтпаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Оқу-әкімшілік корпусы, 402 кабинет.

Тел.: 8 (7172) 70 95 00 (ішкі. 31-432).

E-mail: vest_law@enu.kz

Web-site: http://bullaw.enu.kz


Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Техникалық ғылымдар және технология сериясы.

ISSN 2616-7263 (басылым)

Тіркелуі: ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 27.03.2018 жылы №16991-Ж тіркеу куәлігімен тіркелген.

Баспагері: Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлі «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК.

Жарияланым тілі: қазақ, орыс, ағылшын

Мерзімділігі: жылына 4 рет

Редакцияның мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010008, Астана қаласы, Қ.Сәтпаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Оқу-әкімшілік корпусы, 402 кабинет.

Тел.: 8 (7172) 70 95 00 (ішкі. 31-428).

E-mail: vest_techsci@enu.kz

Web-site: http://bultech.enu.kz


Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Экономикалық ғылымдар сериясы.

ISSN 2079-620Х (басылым)

Тіркелуі: ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 18.02.2014 жылы №14171-Ж тіркеу куәлігімен тіркелген.

Баспагері: Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлі «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК.

Жарияланым тілі: қазақ, орыс, ағылшын

Мерзімділігі: жылына 4 рет

Редакцияның мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010008, Астана қаласы, Қ.Сәтпаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Оқу-әкімшілік корпусы, 402 кабинет.

Тел.: 8 (7172) 70 95 00 (ішкі. 31-410).

E-mail: vest_econom@enu.kz

Web-site: http://bulecon.enu.kz
Copyright © www.enu.kz 2012. Все права сохранены.

Исходный URL (загружено - 10.04.2020 / 13:54 ): www.enu.kz/gylym/gylymi-zhurnaldar/index.php?print=Y