DDS және CFA қада іргетасының құрылғысы бойынша қазіргі заманғы технологияларды, сонымен қатар PDA құрылғысының бақылау әдісін зерттеу

Автор

Жусупбеков А.Ж. т.ғ.д., профессор
Е-mail: ZHusipbekov_AZH@enu.kz
Тел. 87015118382

Мақсаты:

Бұл PDA динамикалық әдісі, PIT сапа бақылау әдісі бойынша DDS және CFA іргетасын жобалау негізінде нормативтік құжаттар дайындалатын ғылыми-зерттеу жұмысы.

Қысқаша мазмұны:

DDS және CFA технологияларының басты артықшылығы: Қада жасаудағы жоғарғы өнімділік, жоғары экокономикалық тиімділік, төменгі деңгейлі шу және қада құрылғысы негізінде тербелулердің жоқтығы және көтеру қабілеттілігі. Қазіргі таңда DDS және CFA технологияларына қатысты шешілмеген сұрақтар бар: Қаданы көтеру қабілеттілігіне технология ерекшеліктерінің әсері; қада жұмысына қоршағана массив радиал тығыздығының әсері; DDS және CFA қадаларының жабысып тұрған іргетасқа және басқа да ғимараттарға әсері. Жоба казіргі заманға сай DDS және CFA қада технологияларының кешенді зерттеулерін, сонымен қатар Қазақстанның қазіргі заманға сай құрылысы үшін тәжірибелік қызығушылық шақыратын PDA әдісі арқылы олардың құрылғыларының сапасының бақылау әдісін бағымдайды. Зерттеулер негізінде CFA и DDS технологиялары бойынша қада іргетасында сапалы жобалау жүргізуге мүмкіндік беретін нормативтік-техникалық жәрдемақы жасалынуда.

Күтілетін нәтиже:

Қазақстанның құрылысы төңірегінде нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

Қолданылу ортасы:

Азаматтық және өнеркәсіптік құрылыс, жол құрылысы

Жүзеге асыру:

Жобаны жүзеге асыруда 13 000 мың тг. қажетCopyright © www.enu.kz 2012. Все права сохранены.

Исходный URL (загружено - 26.05.2020 / 16:08 ): www.enu.kz/gylym/nauchno-tehnicheskie-proekty/issledovanie-sovremennyh-tehnologii.php?print=Y