Диэлектриктерде наноқұрылымдарды зерттеу және құру

Авторы

Акилбеков А.Т. ф.-м.ғ. д., профессор
Е-mail: Аkilbekov_AT@enu.kz
Тел. 87013880475

Мақсаты:

Шапшаң иондардың әсерiмен диэлектриктердегi нано- құрылымдарды жасау тетiктерi туралы iргелi ұсыныстарды әзiрлеу

Қысқаша мазмұны:

Қатты денелердегі наноқұрылымдардың қасиеттерін зерттеу және құрудағы мәселе, наносаңылаулы материалдарды құру нанофизиканың өзекті міндеті болып табылады. Құрылым модификациясы шартын зерттеу, оптикалық және жедел иондармен сәулеленген LiF кристалдарының нано-механикалық қасиеттерін абсорбация спектроскопы әдісімен, электронды түрде сканерлеу және атомдық-кушти микроскопия және наноиндентірлеу. Наноқұрылымдарды құру процесін және наносаңылаулы материалдарды анықтау.

Күтілетін нәтиже:

Кристалды диэлектриктерде нанокристалиттердің қасиеті мен оны құру механизмі туралы іргелі ұсыныстарды жасау, кристалл ішінде қажетті наноқұрылымдарды құруға мүмкіндік береді.

Қолданылу ортасы:

Микро, наноэлектроника, нано-электромеханикалық жүйелер, мембрандық технологиялар.

Жүзеге асыру:

ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2012-2014 жылдарға арналған «Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру» бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады. (Жобаны жүзеге асыруда 2012 жылға 6 000 мың. тг. қажет.)Copyright © www.enu.kz 2012. Все права сохранены.

Исходный URL (загружено - 30.05.2020 / 13:22 ): www.enu.kz/gylym/nauchno-tehnicheskie-proekty/sozdanie-nanostruktur.php?print=Y